Město Rotava
Rotava

Sociální práce v Rotavě

logo

Sociální práce v Rotavě

(Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014006)

Realizace od 1. 9. 2019 - 30. 6. 2022

1. Cíle projektu

Obecným cílem projektu je snižovat míru sociálního vyloučení u osob z cílové skupiny v oblastech, které jsou vzájemně provázané, a to bydlení, snižování dluhů a aktivizaci mladých osob ve smyslu poznání a akceptace obecně uznávaných norem jako základního předpokladu pro bezproblémové soužití a sociální začlenění. Stabilizace v oblasti bydlení, vyváženého rodinného rozpočtu, dluhů a pochopení obecných společenských pravidel jsou základními předpoklady pro zlepšení sociální situace cílové skupiny.

Obecného cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů, které jsou:

  • Získání či udržení si standardního bydlení cílové skupiny.
  • Snižování napětí mezi cílovou skupinou z minority a majoritou, mezi sociálně vyloučenými a ostatními obyvateli Rotavy.
  • Vznik dluhové poradny a zajištění aktivního přístupu k řešení dluhů a získání kompetencí v oblasti hospodaření s financemi.

2. Očekávání projektu

Konkrétní změny budou patrné v zlepšené životní situaci cílové skupiny projektu - stabilní bydlení, které poskytne bezpečný prostor pro uspokojován základních životních potřeb, klid, místo pro odpočinek, pocit bezpečí, vhodné podmínky pro rozvoj a vzdělávání dětí, snížení stresu souvisejícího s nejistotou v bydlení, ze špatných vztahů se sousedy, s pronajímateli, získání kompetencí v oblasti bydlení povede ke snížení napětí v lokalitě a vytvoří základní předpoklad pro sociální začlenění sociálně vyloučených osob.
Preventivní aktivity převážně s mladými osobami ve věku 15 - 26 let - zprostředkování informací o pravidlech bezproblémového soužití, aktivní zapojení do řešení svých problémů, podpora komunikace i mimo skupinu sociálně vyloučených povedou ke zvýšení soběstačnosti, zplnomocnění, samostatnosti a v konečném důsledku k přiměřenějšímu uspokojování vlastních potřeb.

U spolupracujících dlužníků dojde ke snížení jejich zadluženosti, a to (částečnou) úhradou dluhů či exekucí, a to např. prostřednictvím dodržování splátkového kalendáře, přezkumu oprávněnosti exekučního řízení, změny u cílové skupiny ve vnímání finanční a dluhové problematiky, přehodnocením měsíčního rodinného rozpočtu. Aktivity povedou k pochopení základních principů hospodaření s finančními prostředky, získání dovedností stanovení priorit v oblasti hospodaření, snižování výdajů, ostražitost před zabezpečením svých potřeb prostřednictvím půjček, sestavení osobního rozpočtu, získání informací o právech a povinnostech, řešení či vyřešení zadluženosti, řešení neprávem vymáhaných dluhů. Jako základní předpoklad pro úspěšné fungování protidluhové politiky města do budoucna vznik koncepce práce s dluhy, která stanoví jasné premisy a pravidla počínání institucionálních aktérů při řešení této oblasti života cílové skupiny.

Město

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 351
TÝDEN: 1851
CELKEM: 2090291

Překlad (translations)