Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

Veškeré kontakty na pracovníky MÚ naleznete v odkazu viz. níže

mesto/kontakty/

Poruchy a nestandartní situace

Ostatní

kancelář č. 6

František Pleier, Bc. Veronika Kovacsová

 

 • odvoz materiálu na sběrný dvůr
 • objednávka palivového dříví vč. odvozu
 • pronájem traktoru 
 • vyřízení škod na zdraví a majetku 

Místní poplatky

Pokladna města - v přízemí MÚ - Krista Bauerová

mestsky-urad/uredni-hodiny/

 • ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů
 • změna držitele psa
 • ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za komunální odpad
 • osvobození nebo úleva od místního poplatku za komunální odpad
 • úhrada místních poplatků

Životní prostřední

Bc. Markéta Hanáková - kancelář č. 7

 

 • žádosti o povolení kácení dřevin
 • oznámení o havarijním kácení dřevin
 • žádost o vydání závazného stanoviska - kácení dřevin
 • žádosti o prodej pozemkových parcel
 • žádosti o pronájem pozemkových parcel
 • výpověďi z pronájmů pozemkových parcel
 • žádosti o směny pozemků
 • hřbitov

Sociální služby

 

Pečovatelská služba (4156459)

kontaktní údaje 

Pečovatelky:  Blanka Hubálková - 777 717 704

Lucie Korčáková - 778 880 047

Renata Štorková - 773 761 291

vedoucí pečovatelské služby Bc. Zdeněk Harapát, 777 724 214

 

Dluhové poradenství 

Dluhový poradce, akviziční pracovník - Bc. Petra Valdmanová 

Sociální pracovnice - Bc. Lenka Studená, Dis.

 

 

Evidence obyvatel

Kancelář  č. 5 v prvním patře MÚ 

Monika Lakatosová

 

 • matrika 
 • svatby
 • narození dítěte
 • změna trvalého pobytu
 • úmrtí
 • evidence obyvatel
 • vítání občánků

Czech Point

ověřování listin a podpisů

Monika Lakatosová, kancelář č. 5 

Bydlení

mestsky-urad/uredni-hodiny/

Lenka Dvořáková, kancelář č. 14

 • žádost o přidělení městského bytu
 • vedení účetnictví města v oblasti bytového hospodářství
 • vedení pokladny kaucí za městské byty
 • vyhotovení nájemních smluv – bytové a nebytové prostory, včetně dodatků,
 • roční vyúčtování energií dle skutečné spotřeby a uhrazených záloh od nájemníků, vydávání potvrzení o uhrazení nájmu

 


 

Vedení správy a účetnictví

SVJ č. 604/605, 606/607, 608/609, 613/614, 631/632

Ludmila Rauová, kancelář č. 14

Správa :

 • vystavení předpisů jednotlivých vlastníků a spolubydlících osob
 • vedení inkasních středisek(jednotlivá Společenství)
 • hlášení změn
 • vystavení faktur za byty Města Rotavy v domech Společenství
 • zavádění plateb z BÚ Společenství dle faktur – byty Města Rotavy
 • vedení neuhrazených předpisů za jednotlivé měsíce – upomínky
 • zpracování vyúčtování služeb za uplynulý rok jednotlivých vlastníků bytů
 • Účetnictví :
 • vedení účetnictví pro jednotlivá Společenství
 • zpracování přijatých faktur
 • úhrady faktur
 • vystavení faktur za byty Města Rotavy
 • zadání pohledávek a závazků jednotlivých vlastníků – měsíční předpisy
 • měsíční zpracování dle bankovních výpisů
 • zaúčtování úhrad jednotlivých vlastníků dle bankovních výpisů

Vodní hospodářství

mestsky-urad/uredni-hodiny/

Ladislava Vázlerová, kancelář č. 14

 • fakturace vody
 • správa odečtů vody
 • správa smluv vodné stočné

Sluníčko

 

Rezervace termínů - Martin Elíz

Zpracování smluv  - Blanka Legezová