Obsah

Návrh rozpočtu 2019 /zveřejněno na úřední desce 15.12.2018/

Rozpočet 2019 /zveřejněno 29.1.2019/

Rozpočtová opatření č. 1-6/2019 ze dne 18.3.2019 (II. ZM) / zveřejněno 12.4.2019/

Rozpočtová opatření č. 7-9/2019 ze dne 21.5.2019 (III. ZM) / zveřejněno 12.6.2019/