Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci jsou v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny poskytovatelem na úřední desce města Rotava způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetových stránkách města Rotava v sekci Městský úřad – Úřední deska.

mestsky-urad/uredni-deska/

 

Současně jsou zveřejněny zde:

VPS č. 17/2017 – TJ ROTAS Rotava z.s.: na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční činností a zabezpečením provozu TJ ROTAS Rotava z.s.

VPS č. 21/2017 – TJ ROTAS Rotava z.s.: na úhradu části nákladů souvisejících se sportovní činností

VPS č. 25/2017 – SK Shotokan Ryu karate Rotava, z.s. na úhradu části nákladů souvisejících se sportovní činností