Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci jsou v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny poskytovatelem na úřední desce města Rotava způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetových stránkách města Rotava v sekci Městský úřad – Úřední deska.

mestsky-urad/uredni-deska/

 

Současně jsou zveřejněny zde:

VPS č. 1/2018 – TJ ROTAS Rotava z.s.: na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční činností a zabezpečením provozu TJ ROTAS Rotava, z.s.

VPS č. 2/2018 – SK Shotokan Ryu karate Rotava, z.s.: na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční činností, nájmu tělovýchovného zařízení, nákladů spojených se sportovními soutěžemi, nákladů spojených s konáním soustředění a přípravou soutěže, na sportovní vybavení

VPS č. 13/2018 – Spolek za zachování hutě v Šindelové: na úhradu části nákladů souvisejících se zhotovením venkovního schodiště na vyhlídku

VPS č. 23/2018 – Spolek za zachování hutě v Šindelové: jako příspěvek na údržbu a opravu památky: železárna – vysoká huť, a její okolí