Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci jsou v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny poskytovatelem na úřední desce města Rotava způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetových stránkách města Rotava v sekci Městský úřad – Úřední deska.

mestsky-urad/uredni-deska/

 

Současně jsou zveřejněny zde:

VPS č. 1/2019 – TJ ROTAS Rotava z.s.: jako příspěvek na činnost, příspěvek na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční činností a zabezpečením provozu TJ ROTAS Rotava, z.s. v roce 2019

VPS č. 14/2019 - Spolek za zachování hutě v Šindelové: jako příspěvek na údržbu a opravu památky „Železárna - vysoká huť“ a její okolí, záchranu vysokopecní dřevouhelné pece v Šindelové včetně areálu železáren.

VPS č. 16/2019 - Římskokatolická farnost Kraslice: jako příspěvek na část nákladů souvisejících s individuální akcí: „Nutná oprava varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Rotavě“.

VPS č. 13/2019 - SK Shotokan Ryu karate Rotava, z.s.: jako příspěvek na činnost, příspěvek na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční činností, související se sportovní činností, nájem tělovýchovných zařízení, náklady spojenými s tréninky a soustředěním, sportovním vybavením SK Shotokan Ryu karate Rotava, z.s. v roce 2019.