Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

Veřejnoprávní smlouvy

o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci jsou v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny poskytovatelem na úřední desce města Rotava způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na internetových stránkách města Rotava v sekci Městský úřad – Úřední deska.

mestsky-urad/uredni-deska/

 

Současně jsou zveřejněny zde:

VPS č. 1/2020 – TJ ROTAS Rotava z.s.: Příspěvek na činnost, příspěvek na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční činností a zabezpečením provozu TJ ROTAS Rotava z.s. v roce 2020

VPS č. 2/2020 – SK Shotokan Ryu karate Rotava, z.s.: Příspěvek na činnost, příspěvek na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční činností, související se sportovní činností, nájmem tělovýchovných zařízení, náklady spojenými se sportovními soutěžemi, s konáním soustředění a přípravou na soutěže a sportovním vybavením SK Shotokan Ryu karate Rotava, z.s. v roce 2020.