Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

point

Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost: 

 • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
 • ostatní podání
 • konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak
 • založení a správa datové schránky. 

Tyto služby jsou poskytovány na tzv. kontaktních místech veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci.

 

Více informací na http://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby-pro-verejnost/

 

Služby Czech POINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do těchto kategorií:

 • výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí
 • podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání
 • základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů
 • datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.
 • konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • zprostředkovaná identifikace osoby

 

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z Veřejných rejstříků
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Podání vůči státní správě
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Základní registry
 • Obecně o agendách základních registrů
 • Seznam agend základních registrů

 

Datové schránky

 • Datové schránky
 • Obecně o agendách datových schránek
 • Seznam agend datových schránek

 

Konverze na žádost a související služby

 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Konverze
 • Úschovna systému Czech POINT

 

Zprostředkovaná identifikace

 • Zprostředkovaná identifikace osoby

 

Více na http://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/

 

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) provádí Odbor správních agend a personalistiky - Referentka - matrika, evidence obyvatel, pracoviště CzechPOINT - 1. patro městského úřadu, kancelář č. 5. 

Monika Lakatosová

Telefon: +420 359 574 133
Mobilní telefon: +420 777 787 194
E-mail: lakatosova@rotava.cz

 

 

Informace k ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) na https://www.mvcr.cz/clanek/overeni-podpisu-nebo-kopie-listiny.aspx