Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

zpět


SBÍRKA ZÁKONŮ,
USNESENÍ A NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR SOUVISEJÍCÍ S COVID-19

 

Sbírka zákonů č. 69/2020 Sb. (Částka 30)
Usnesení č. 194 - o vyhlášení nouzového stavu, ze dne 12. března 2020
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

 

Sbírka zákonů č. 70-74/2020 Sb. (Částka 31)
Usnesení č. 197, 198, 199, 200, 201 ze dne 12. března 2020
Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 75-81/2020 Sb. (Částka 32)
Usnesení č. 203, 204, 205, 207, 208, 209 ze dne 13. března 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření; Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

 

Sbírka zákonů č. 82/2020 Sb. (Částka 33)
Usnesení č. 211 ze dne 14. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů č. 83/2020 Sb. (Částka 34)
Nařízení vlády ze dne 15. března 2020
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

 

Sbírka zákonů č. 84-90/2020 Sb. (Částka 35)
Usnesení č. 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ze dne 15. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření; Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

 

Sbírka zákonů č. 96-99/2020 Sb. (Částka 37)
Usnesení č. 238, 239, 240, 241, opravy tiskových chyb, ze dne 16. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření; Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády

 

Sbírka zákonů č. 106-108/2020 Sb. (Částka 41)
Usnesení č. 247, 248, 249, opravy tiskových chyb, ze dne 18. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření; Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb

 

Sbírka zákonů č. 109-112/2020 Sb. (Částka 42)
Usnesení č. 262, 264, 266, 267 ze dne 19. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 122-128/2020 Sb. (Částka 45)
Usnesení č. 275, 276, 278, 279, 280, 281 ze dne 23. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 130-132/2020 Sb. (Částka 47)
Usnesení č. 305, 309, 310 ze dne 26. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 140-142/2020 Sb. (Částka 51)
Usnesení č. 332, 333, 334 ze dne 30. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 143/2020 Sb. (Částka 52)
Usnesení č. 352 ze dne 31. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů č. 144-145/2020 Sb. (Částka 53)
Usnesení č. 369, 377 ze dne 1. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 150-153/2020 Sb. (Částka 56)
Usnesení č. 387, 388, 393, 394 ze dne 6. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření; Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření

 

Sbírka zákonů č. 154-155/2020 Sb. (Částka 57)
Nařízení vlády ze dne 9. dubna 2020
Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury; Nařízení vlády České republiky o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

 

Sbírka zákonů č. 156-158/2020 Sb. (Částka 58)
Usnesení č. 396, 403, 404 ze dne 9. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu do 30. 4. 2020, Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření; Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

 

Sbírka zákonů č. 159-161/2020 Sb. (Částka 59)
Ze dne 14. dubna 2020
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2; Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020; Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Sbírka zákonů č. 172-174/2020 Sb. (Částka 62)
Nařízení vlády, usnesení č. 415, 416 ze dne 14. dubna 2020
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 178-179/2020 Sb. (Částka 66)
Usnesení č. 421, 422 ze dne 17. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření; Usnesení vlády České republiky o příjetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů č. 185-192/2020 Sb. (Částka 69)
Ze dne 24. dubna 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu; Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů; Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu; Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů; Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů; Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování); Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu; Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

 

Sbírka zákonů č. 193-198/2020 Sb. (Částka 70)
Usnesení č. 443, 452, 453, 454, 455, 456 ze dne 23. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 202-204/2020 Sb. (Částka 72)
Nařízení vlády, Usnesení č. 458, 462 ze dne 24. dubna 2020
Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 205-206/2020 Sb. (Částka 73)
Ze dne 27. dubna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

 

Sbírka zákonů č. 207-210/2020 Sb. (Částka 74)
Ze dne 27. dubna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.; Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty; Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

 

Sbírka zákonů č. 211/2020 Sb. (Částka 75)
Ze dne 27. dubna 2020
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

Sbírka zákonů č. 212-213/2020 Sb. (Částka 76)
Nařízení vlády, usnesení č. 483 ze dne 27. dubna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2; Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

 

Sbírka zákonů č. 218-222/2020 Sb. (Částka 80)
Sdělení MPSV, usnesení č. 485, 491, 492, 495 ze dne 30. dubna 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně; Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 223-224/2020 Sb. (Částka 81)
Usnesení č. 490, 493 ze dne 1. května 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 225-227/2020 Sb. (Částka 82)
Usnesení č. 506, 511, 512 ze dne 4. května 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 228-231/2020 Sb. (Částka 83)
Zákony ze dne 6. května 2020
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2; Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2; Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020; Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

Sbírka zákonů č. 232-233/2020 Sb. (Částka 84)
Vyhlášky ze dne 7. května 2020
Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020; Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

 

Sbírka zákonů č. 234/2020 Sb. (Částka 85)
Zákon ze dne 7. května 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

 

Sbírka zákonů č. 235/2020 Sb. (Částka 86)
Usnsení č. 521 ze dne 7. května 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů č. 236/2020 Sb. (Částka 87)
Usnesení č. 538 ze dne 11. května 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

Sbírka zákonů č. 243-246/2020 Sb. (Částka 90)
Zákon ze dne 13. května 2020
Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky; Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenamivydaný výměrem MF č. 01/2020

 

Sbírka zákonů č. 391-392/2020 Sb. (Částka 158)
Usnesení č. 957, 958 - o vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření, ze dne 30. září 2020
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

 

Sbírka zákonů č. 398-402/2020 Sb. (Částka 162)
Usnesení č. 994, 995, 996, 997, 998 - o přijetí krizových opatření ze dne 8. října 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

Sbírka zákonů č. 407-414/2020 Sb. (Částka 166)
Usnesení č. 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1033 - o přijetí krizových a souvisejících opatření ze dne 12. října 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření; k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu; o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu; o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu; o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

 

Sbírka zákonů č. 416-420/2020 Sb. (Částka 168)
Nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze; Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření

 

 

 

zpět

K nalezení také předpisy ke koronaviru zde