Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

 

JAK A KDY ZAPLATIT MÍSTNÍ POPLATKY MĚSTU ROTAVA

Poplatek za komunální odpad platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (povinnost platit poplatek se týká i cizinců žijících trvale v obci a občanů, kteří mají pobyt na ohlašovně Městského úřadu Sídliště 721), fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.

Splatnost místních poplatků za rok 2020 již uplynula. Připomínáme proto občanům, kteří poplatky ještě neuhradili, ať tak učiní co nejdříve.

Sazba poplatku za rok 2020 je ve výši 550 Kč za osobu a kalendářní rok.

Místní poplatek za komunální odpad

Splatnost

VS variabilní symbol *)

SS specifický symbol *)

 

Doplňující údaj

pro příkazce **)

 

 fyzické osoby

do 30. září

2020

1340xxxxxx (přidělí správce poplatku**)

 

vypsat jména osob, za které se poplatek platí

vlastník bytu,

ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu

do 30. září

2020

1340xxxxxx

č. p. + číslo bytu

jméno a příjmení poplatníka

(vlastník)

vlastník rodinného domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu

do 30. září

2020

1340xxxxxx

č. p.

jméno a příjmení poplatníka

(vlastník)

vlastník stavby určené k individuální rekreaci

do 30. září

2020

1340xxxxxx

č. e.

jméno a příjmení poplatníka

(vlastník)

 

  *) Povinný údaj

**) Pokud plátce hradí poplatek za více osob, je povinen nahlásit správci poplatku jména osob, za které poplatek hradí.

Variabilní symbol se nemění.

 

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Rotavy. Sazba poplatku ze psů je upravena dle místa pobytu v obci

  • bytové domy                                                                                          1 000 Kč
  • rodinné domy                                                                                            300 Kč
  • důchodci starší 65 let                                                                                150 Kč

 

Místní poplatek

ze psů

Splatnost

VS variabilní symbol

Doplňující údaj pro příkazce

do 30. září

2020

1341xxxxxx

(přidělí nebo již přidělil správce poplatku)

jméno a příjmení poplatníka

 

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se sazba poplatku zvyšuje o 50%.

Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Městského úřadu Rotava, bankovním převodem na účet č. 19-862166389/0800, popřípadě složenkou (na vyžádání v pokladně MěÚ).

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. číslech 359 574 130, 777 926 975 nebo e-mailové adrese podatelna@rotava.cz