Rotava - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Rotava
IČ 00259551
DIČ CZ00259551

Sídliště 721, PSČ 357 01
Telefon 777 927 193, FAX 352 350 610


Popis realizace poskytování pečovatelská služba Rotava s účinností od 1. 6. 2021

Na financování Pečovatelské služby Rotava se podílí město Rotava jako zřizovatel a město Oloví jako odběratel sociálních služeb pro občany města Oloví.
Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2022.

Základní údaje

Zřizovatel Pečovatelské služby:

Město Rotava, Sídliště 721, PSČ 357 01

IČO: 00259551

Sociální služba: Pečovatelská služba 


Forma poskytování sociální služby:
Pečovatelská služba Rotava je terénní služba poskytovaná dle § 40 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pečovatelská služba Rotava
Rotava, Sídliště 714, PSČ 357 01, www.rotava.cz

Vedoucí PS a sociální pracovník:  Bc. Zdeněk Harapát ►e-mail: harapat@rotava.cz ►tel. 777 724 214 

Pečovatelka: tel. 777 717 704

Pečovatelka: tel. 778 880 047

Pečovatelka: tel. 773 761 291


Základní činnosti poskytované sociální službou

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                       
 • pomoc při prostorové orientaci, při samotném pohybu ve vnitřním prostoru 
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík         

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti)                                              
 • pomoc při základní péči o vlasy, nehty                                                                  
 • pomoc při použití WC                                                                                            

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • donáška jídla                                                                                                         
 • pomoc při přípravě jídla a pití                                                                              
 • příprava a podávání jídla a pití (vaření)                                                                

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti                                                                         
 • běžný úklid sociálního zařízení                                                                            
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezonní úklid, úklid po malování, okna) – u klientů využívající běžný úklid                           
 • donáška vody                                                                                                      
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy (do 5 kg)  - tzv. malý nákup                                                          
 • běžné nákupy (do 10 kg)                                                                                      
 • velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti (nad 10 kg) 
 • pochůzky (lékař,pošta,zařizování na úřadech) – do 1/2 hod                                
 • praní a žehlení prádla (ložní i osobní), popřípadě jeho drobné opravy                                                                                                                  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod):

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,
 • na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět  
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

 

Podrobné informace naleznete   Pečovatelská služba Rotava