Rotava - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Pečovatelská služba - ceník služeb

 • Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava, telefon 777 724 214
 • IČ 00259551, DIČ CZ00259551

Ceník je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (platné od 1. 5. 2019)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití: 20 Kč/15 min.
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: 20 Kč/15 min.
 • pomoc při prostorové orientaci, při samotném pohybu ve vnitřním prostoru
  a venkovním prostoru: 20 Kč/15 min.
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík: 20 Kč/15 min.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti), promazání těla po koupeli: 20 Kč/15 min.
 • pomoc při základní péči o vlasy, nehty: 20 Kč/15 min.
 • pomoc při použití WC: 20 Kč/15 min.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • donáška jídla: 15 Kč/úkon
 • pomoc při přípravě jídla a pití: 15 Kč/15 min.
 • příprava a podávání jídla a pití (vaření): 25 Kč/15 min.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti: 90 Kč/hod.
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezonní úklid, úklid po malování, okna) – u klientů využívající běžný úklid: 100 Kč/hod.
 • donáška vody: 100 Kč/hod.
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení: 100 Kč/hod.
 • běžné nákupy (do 5 kg)  - tzv. malý nákup: 30 Kč/úkon
 • běžné nákupy (do 10 kg): 60 Kč/úkon
 • pochůzky (lékař,pošta,zařizování na úřadech) – do 1/2 hod: 20 Kč/úkon
 • praní a žehlení prádla (ložní i osobní), popřípadě jeho drobné opravy: 50 Kč/kg
 • vynášení odpadu z bytu: 10 Kč /úkon

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod):

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět: 100 Kč/hod.
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět: 100 Kč/hod.

Fakultativní úkony

 • Půjčovné za termo jídlonosič (1 ks): 

  20 Kč/měs.