Obsah

Termíny rezervací sálu Slovanského domu

Rezervace pronájmu sálu Slovanského domu zpravuje Kulturní a informační centrum města Rotava - referent kultury 777 752 688.

Krátkobobé pronájmy sálu Slovanského domu v  případě víkendových dnů (tj. sobota, neděle) jsou stanoveny na celovíkendové pronájmy.  Výše nájemného bude hrazena vždy na minimálně dvě noci, předání prostor bude probíhat v pátek do 14:00 hod. (případně dle domluvy), následné převzetí prostor bude probíhat v pondělí. 

schváleno RM 8.7.2019

Termíny rezervací 

 

18. 4. 2019 rezervace město Rotava - Velikonoční odpoledne
20. 4. - 21. 4. 2019 rezervace - soukromá
26. 4. - 27. 4. 2019 rezervace - soukromá
27. 4. 2019 rezervace město Rotava - divadlo
4. 5. 2019 rezervace - soukromá
11. 5. - 12. 5. 2019 rezervace - Spolek přátel Němců
15. 5. 2019 rezervace  - prodejní akce
16. 5. 2019 rezervace - prodejní akce
22. 5. - 28. 5. 2019 rezervace město Rotava - volby
1. 6. - 2. 6. 2019 rezervace město Rotava 
3. 6. - 16. 6. 2019 rezervace město Rotava - rekonstrukce podlah
24. 6. - 25. 6. 2019 rezervace město Rotava - úklid
29. 6. - 30. 6. 2019 rezervace - soukromá
12. 7. - 14. 7. 2019 rezervace - soukromá
22. 7. - 26. 7. 2019 rezerevace - PČR
17. 8. 2019 rezervace soukromá
23. 8. - 25. 8. 2019 rezervace - ZO ČZS
31. 8. 2019 rezervace město Rotava - Rozloučení s prázdninami
7. 9. 2019 rezervace město Rotava - Z pohádky do pohádky
19. 9. 2019 rezervace - soukromá prodejní akce
20. 9. 2019 rezervace - soukromá
27. 9. 2019 rezervace město Rotava - divadelní představení
28. 9. - 30. 9. 2019 rezervace - soukromá
1. 10. - 20. 10. 2019 rezervace město  Rotava- údržba objektu
21. - 29.10.2019 rezervace město Rotava 
15. - 17. 11. 2019 rezervace soukormá
23. - 24. 11. 2019 rezervace - soukromá
30. 11. - 13. 12. 2019 rezervace město Rotava
13. - 14. 12. 2019 rezervace soukromá
16. 12. 2019 rezervace město Rotava zasedání zastupitelstva města
26. - 27. 2019 rezervace soukromá
31. 12. - 1. 1. 2020 rezervace soukromá

 

 

Pronájem zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu Rotava

 

 

Termíny rezervací*

 

23. 4. 2019 rezervace od 13:00 - přednáška 
25. 4. 2019

rezervace od 10:00 - přednáška

rezervace od 17:00 - soukromá

7. 4. 2019 rezervace -  Setkávání důchodců 14:00
9 . 5. 2019 rezervace - město Rotava
16. 5. 2019 rezervace - přednáška 10:00
21. 5. 2019 rezervace - Setkávání důchodců 14:00
23. 5. 2019 rezervace - přednáška 10:00
4. 6. 2019 rezervace -  Setkávání důchodců 14:00
6. 6. 2019 rezervace - Soutěž Zahrádkáři Rotava - celý den
18. 6. 2019 rezervace - Setkávání důchodců 14:00
27.6. 2019 rezervace - soukromá 17:00 - 18:00
21. 8. 2019 rezervace - město Rotava
1. 10. 2019 rezervace - město Rotava 14:30 - 17:30
10. 10. 2019 rezervace soukromá 16:00 - 17:30
15. 10. 2019 rezervace město Rotava 14:30 - 17:30
16. 10. 2019 rezervace STAR nova 14:00 - 16:30
17. 10. 2019 rezervace soukromá od 17.00
23.10. 2019 rezervace město Rotava 14:00 - 19:00
25. 10. 2019 rezervace město Rotava 
5. 11. 2019 rezervace město Rotava 14:30 - 17:30
14.11. 2019 rezervace soukromá 16:00 - 17:30
19. 11. 2019 rezervace město Rotava 14:30 - 17:30
20. 11. 2019 rezervace STAR nova 14:00 - 16:30
3. 12. 2019 rezervace město Rotava 14:30 - 16:30
3. 12. 2019 rezervace soukromá 16:30
12. 12. 2019 rezervace soukromá 16:00 - 17:30
17. 12. 2019 rezervace město Rotava 14.00 - 16:30
18. 12. 2019 rezervace STAR nova 14:00 - 16:30

 

* každé pondělí probíhá v zasedací místnosti zájmový kroužek Tvořílek. Kroužek probíhá v čase od 15:30 - 16:30